Meest gestelde vragen - Corona-Voucher

Wij zijn blij dat de SGR en ANVR in deze bijzondere tijd de Corona-Voucher in het leven hebben geroepen. Uiteraard wekt dit vragen op aangezien het niet een standaard situatie is. Hieronder vind je alle antwoorden op de meest gestelde vragen over de Corona-Voucher.

Hoe werkt de Corona-Voucher?

Wij geven de Corona-Voucher uit wanneer jouw reis in verband met het coronavirus is geannuleerd. Als dat het geval is, zullen wij contact met jou opnemen om jou o.a. deze Corona-Voucher aan te bieden. Met deze voucher kun jij dan op een later moment een nieuwe Mambo-reis boeken. Op een Corona-voucher is SGR Garantie van toepassing.

Aanspraken die voortvloeien uit een (door jou) geannuleerde reis, anders dan een Corona-voucher vallen niet onder de garantieregeling van SGR. De garantieregeling is immers komen te vervallen, doordat de oorspronkelijke reisovereenkomst is ontbonden door annulering. In dit geval zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Waarom deze Corona-Voucher?

Er is thans een ernstige crisissituatie ontstaan rond het zogenaamde Coronavirus (Covid-19 virus) als gevolg waarvan de reisbranche wordt geconfronteerd met een groot aantal annuleringen. Het terugbetalen aan reizigers van de vooruitbetaalde reissommen kan tot grote cashflowproblemen in de reisbranche leiden. Aan reizigers wordt daarom door deelnemers gevraagd om de reis om te boeken of om een voucher/waardebon/tegoedbon te accepteren voor een reis op een later tijdstip (hierna Corona-voucher te noemen).

De garantieregeling van SGR sluit waardebonnen en reischeques die niet hebben geleid tot een boeking met een deelnemer uit van vergoeding.

Er is in deze crisissituatie aanleiding om te bepalen dat tijdelijk en onder na te melden aanvullende voorwaarden een Corona-voucher wel voor vergoeding in aanmerking kan komen, teneinde het consumentenvertrouwen in deze vorm van compensatie voor de annulering van een reis te versterken.” Bron: website SGR.

Tot wanneer geven wij de voucher uit?

Hierin houden wij de regels van het SGR aan, anders vervalt de SGR Garantie op de voucher. Op dit moment is het voor ons mogelijk om tot 1 september 2020 de voucher uit te geven.

Moet de reiziger de voucher accepteren?

​Er is geen harde juridische basis om jou te verplichten de voucher te accepteren. Alhoewel er bij praktisch alle instanties en consumentenorganisaties begrip bestaat voor de huidige bijzondere situatie. Wel biedt de SGR Corona-Voucher jou meer zekerheid dan een vordering tot terugbetaling. Een vordering tot terugbetaling valt niet onder de SGR garantie, deze voucher dus wel.

Ik heb wettelijk toch recht op terugbetaling?

​In een normale situatie is het inderdaad het geval dat je wordt terugbetaald. De huidige situatie voor de reisbranche is echter zo exceptioneel dat bijzondere maatregelen moeten worden getroffen.

Hoe lang is de Corona-Voucher geldig?

De reisorganisatie die de voucher uitgeeft kan zelf bepalen hoelang zijn voucher geldig is, alleen niet korter dan een jaar. Alleen de SGR Garantie geldt één jaar en dat dient ook op de voucher te staan.

Wij hebben besloten om de maximale geldigheidsduur van één jaar aan te houden.

Mag de vertrekdatum later zijn dan de uiterlijke geldigheidsdatum?

Ja, je mag na de vervaldatum van de voucher reizen. Enige voorwaarde is, dat binnen de geldigheidsduur van een jaar geboekt moet worden. Dit valt dan gewoon onder de SGR Garantie.

Wat geldt als een nieuwe reis een andere prijs heeft?

​Bij een duurdere reis moet je bijbetalen. Bij een goedkopere reis houd je het restant van de voucher over ter besteding.

In verband met de huidige onzekere situatie wil ik niet voldoen aan de (aan)betalingsregels. Mag dat?

In verband met het coronavirus hebben wij besloten om af te wijken van onze reguliere betalingsvoorwaarden. Normaliter betaal je het restantbedrag uiterlijk 8 weken voor vertrek. De termijn van de betaling van het restantbedrag, is nu tijdelijk aangepast: de deadline van de restantbetaling ligt nu op uiterlijk 4 weken voor vertrek.

Valt de Corona-voucher onder SGR-garantie als een reisorganisatie alsnog failliet gaat?

Ja, hoewel in normale situaties SGR géén dekking biedt voor uitgegeven vouchers, heeft SGR een uitzondering gemaakt in verband met de Corona-crisis om reisorganisaties in staat te stellen een voucher aan te bieden in plaats van cash geld terug te geven. Lees hierover meer op de website van de SGR.