Menu

Privacy & Cookies

Mambo Jongerenreizen

Privacy & Cookies

Iedere bezoeker van deze website en lezer van de nieuwsbrieven en iedereen die gebruikt maakt van de informatie die op deze website aangeboden wordt, gaat akkoord met de voorwaarden die in deze disclaimer genoemd worden.

Mambo Jongerenreizen

Mambo Jongerenreizen

Privacy beleid

 

 

Introductie

Dit privacy beleid is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mambo is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens van jou en jouw kind(eren). Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit beleid leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Lees dit privacy beleid zorgvuldig door voordat je informatie aan ons verstrekt. Sommige manieren waarop we informatie gebruiken zijn noodzakelijk voor ons om onze diensten aan jou te leveren, andere worden alleen met uw toestemming gebruikt.

Wijziging privacy beleid

Als we ons privacy beleid en/of procedures wijzigen welke betrekking hebben op de informatie die jij ons hebt verstrekt, zullen we die wijzigingen op onze website plaatsen. Dit zal ervoor zorgen dat je op de hoogte bent van de huidige methoden voor het verzamelen, het gebruik van die gegevens en onder welke omstandigheden we deze openbaar kunnen maken. Jouw voortgezette gebruik van onze diensten (inclusief onze websites), nadat dit privacy beleid is gewijzigd, wordt geacht jouw voortgezette acceptatie van de algemene voorwaarden van dit beleid te zijn. We raden je aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

Gebruikers van onze diensten

Door gebruik te maken van onze diensten (waaronder het boeken van een vakantie, het registeren op onze websites of het downloaden van informatie) erken je dat we informatie kunnen verzamelen en gebruiken in overeenstemming met dit privacy beleid. Wanneer je informatie aan ons verstrekt via onze website of wanneer je contact met ons opneemt, bevestig je dat, waar je gegevens namens iemand anders verstrekt, je toestemming hebt om dit te doen en dat je de voorwaarden van ons privacy beleid hebt gelezen en hier akkoord mee gaat.

Het beschermen van jouw privacy is uiterst belangrijk voor ons en we streven ernaar zo duidelijk mogelijk te zijn over hoe jouw informatie wordt gebruikt. Als je hier vragen over hebt of jouw toestemming op enig moment wilt intrekken, neem dan contact met ons op via info@mambo.nl of telefonisch op +31 33 8080 801. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.

Gegevensbescherming

Gegevensbeveiliging:

Hoewel de aard van internet zodanig is dat we de veiligheid van de informatie die je ons via internet verstrekt niet kunnen garanderen, volgen wij strikte beveiligingsprocedures bij het opslaan en vrijgeven van jouw informatie, om ongeoorloofde toegang of verlies van jouw informatie te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures houden in dat we soms genoodzaakt zijn je identiteit te controleren voordat we jouw accountgegevens of andere vragen kunnen bespreken.

Als we jou een wachtwoord hebben gegeven, of als jij zelf een wachtwoord hebt aangemaakt, waardoor je toegang hebt tot bepaalde delen van onze websites, ben jij verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. We vragen je om geen wachtwoorden te delen. Indien je zelf een wachtwoord hebt aangemaakt vragen wij een sterk wachtwoord te creëren dat niet gemakkelijk kan worden geïdentificeerd.

Commerciële doeleinden:

Waar je Mambo toestemming hebt gegeven, zal Mambo jouw informatie gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden om contact met jou op te kunnen nemen over aanbiedingen, nieuws en wedstrijden waarvan wij denken dat jij hier misschien in geïnteresseerd bent. Jouw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Gegevensopslag:

Mambo bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Inzien, corrigeren of verwijderen:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen of bezwaar te maken tegen het gebruik van deze informatie. Je hebt altijd de volledige controle over hoe wij jouw informatie gebruiken. Indien je jouw toestemming voor de gegevensverwerking in wilt trekken kun je een email sturen aan info@mambo.nl of contact met ons op te nemen via +31 8080 801. Als je ons vraagt te stoppen met de gegevensverwerking moet je er rekening mee houden dat het enkele dagen kan duren (maar niet langer dan een maand) voordat onze systemen zijn bijgewerkt.

Daarnaast heb je het recht om te zien welke informatie over jou wordt bewaard. Je kunt bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens, waar wij beschikking over hebben, op te vragen. U kunt dit verzoek sturen naar info@mambo.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan een afzonderlijke aanvraag, maar Mambo kan een kleine vergoeding vragen voor meerdere exemplaren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij vragen een kopie van jouw identiteitsbewijs te overleggen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we en wat is het doel

We verzamelen informatie van jou als:

 • je op de website navigeert, zoekt, de prijs opvraagt, en een vakantie boekt en/of andere gerelateerde producten en diensten van ons afneemt;
 • je je abonneert op onze e-mail nieuwsbrief;
 • je contact maakt via onze social media-pagina’s (bijv. Facebook of Instagram);
 • je contact opneemt met onze klantenservice of ons salesteam; of
 • je reageert op een enquête of neemt deel aan een wedstrijd (via onze websites of via social media)

We zullen enkele gegevens over jou moeten weten, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast kunnen wij aanvullende gegevens, zoals bijvoorbeeld ID (voor aanvraag visum) of dieetgegevens, nodig kunnen hebben om een bepaalde reis zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en te laten voldoen aan jouw wensen. Als je contact met ons opneemt of een aanvraag indient, houden wij hier een register bij dat mogelijk enkele van jouw gegevens bevat, afhankelijk van hoe je contact met ons hebt opgenomen.

We gebruiken de informatie die je ons verstrekt om:

 • ervoor te zorgen dat we de door jou geboekte reis kunnen uitvoeren;
 • je een hoogwaardige service te bieden;
 • de facturering en betaling te kunnen afhandelen;
 • een account te kunnen aanmaken in onze Vakantielounge
 • onze nieuwsbrief te verzenden;
 • onze diensten te verbeteren en onze producten en diensten op jouw behoeften aan te passen
 • contact met jou op te nemen over Mambo -producten en -diensten waarvan wij denken dat je hier misschien in geïnteresseerd bent;
 • aan onze bemiddelaars en tussenpersonen te geven, die namens ons met de vereiste informatie werken om jouw boeking te verwerken en jouw reis uit te voeren. We zullen deze gegevens ook gebruiken om jou na je vakantie een vervolgmail te sturen om na te gaan of er nog vragen zijn en of je een fijne vakantie hebt gehad.

Verstrekking aan derden:

Het is mogelijk dat sommige informatie wordt doorgegeven aan derden, zoals luchtvaartmaatschappijen, reisagenten, hotels, transportbedrijven etc. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de reis, voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Cookies

Het gebruik van cookies
Hier geven we jou meer informatie over het gebruik van cookies op de website van Mambo.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Mambo vraagt niet om jouw persoonlijke gegevens bij het surfen op onze website. Het klikgedrag van de gebruikers wordt wel geregistreerd. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de pagina’s die bezocht worden, de muisklikken op de pagina’s, de bestemmingen die opgevraagd worden en vanaf welke pagina onze website weer verlaten wordt, geregistreerd worden. Deze informatie gebruiken wij alleen om de belangstelling voor bepaalde onderdelen van onze website te meten en om ons aanbod beter te kunnen matchen met de wensen van de gebruiker. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor eigen onderzoek. Om deze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van Google Analytics.

Wat is een cookie?
Bovenstaande gegevens worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer. Cookies kunnen een computer of de bestanden die op een computer staan niet beschadigen en kunnen nooit worden gebruikt om privégegevens uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of Trojaan.

Afmelden cookies?
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat jouw browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in de browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij je naar het ‘help’ menu van de browser voor het instellen van jouw persoonlijke cookie-voorkeuren.
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Mambo Reizen

Deze website en nieuwsbrief wordt door de afdeling Marketing & Communicatie van Mambo beheert. Hoewel de informatie op deze site met zorg samengesteld wordt, is het toch mogelijk dat informatie verouderd of niet (meer) correct is. Mambo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze gegevens, en wijst hierbij dan ook alle aansprakelijkheid in dit kader af. Ook aanvaardt Mambo geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de informatie die aangeboden wordt op websites en nieuwsbrieven van derden waar bezoekers via hyperlinks op deze site naar gebracht worden.

Indien je informatie van onze website hebt gedownload en in een later stadium een boeking maakt, dan wijzen we je erop dat eventuele tussentijdse wijzigingen in het reisschema of reissom mogelijk zijn. Uiteraard verplicht Mambo zich om eventuele wijzigingen die na een definitieve reservering voorkomen aan de klanten kenbaar te maken conform de algemene reisvoorwaarden. Deze reisvoorwaarden kunt u op deze site raadplegen.

Herroepingsrecht Particulieren

Op het gebruik van deze internetsite en nieuwsbrieven is het Nederlandse recht van toepassing. Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument die een bestelling doet, een zogenaamd herroepingsrecht. Maar dit recht geldt niet voor reisovereenkomsten. Een boeking wordt als bindend beschouwd. De wet Koop op Afstand is voor het sluiten van reisovereenkomsten niet van toepassing. Reisovereenkomsten zijn een uitzondering op deze wet.

Rechten bezoekers

Bezoekers van deze website en lezers van nieuwsbrieven van Mambo kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan informatie die op deze website en nieuwsbrieven aangeboden wordt.

Eigendomsrechten en Copyright ©

Op alle op deze website en nieuwsbrieven aanwezige informatie berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op de teksten, de foto’s, de afbeeldingen, de geluidsfragmenten, de filmpjes, de merknamen, de logo’s en andere materialen zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Mambo, tenzij anders vermeldt. Het is verboden materialen of een gedeelte van materialen van deze website te gebruiken, te vermenigvuldigen, te verkopen, te verhuren of op te slaan in gegevensbestanden, zonder voorafgaande toestemming van Mambo. Niets mag van de website en nieuwsbrief zomaar gekopieerd of nagemaakt worden zonder toestemming van de makers van deze website.

Inpak Deal
15 Dagen
2.643
Inpak Deal
10 Dagen
1.791
Inpak Deal
8 Dagen
12% Korting
999 1.129
Inpak Deal
15 Dagen
2.281

Belangrijk. Veilig boeken.

We zijn aangesloten bij o.a. de ANVR, STO Garant en de Calamiteitenfonds.